اینترنت رایگان – یاس فنون http://yasfonoon.ir توسعه سرویس اینترنت Thu, 23 Jan 2020 06:11:33 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.22 http://yasfonoon.ir/wp-content/uploads/2018/03/cropped-brand-32x32.png اینترنت رایگان – یاس فنون http://yasfonoon.ir 32 32 اینترنت فلاورجان http://yasfonoon.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86/ http://yasfonoon.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 17 Apr 2018 07:36:44 +0000 http://yasfonoon.ir/?p=180 اینترنت یاس فنون فلاورجان ارایه اینترنت در سراسر شهرستان فلاورجان     ردیف نام روستا نام دهستان نام بخش ۱ اردال سهروفیروزان پیربکران ۲ چم رود سهروفیروزان پیربکران ۳ فیلرگان سهروفیروزان پیربکران ۴ بجگرد سهروفیروزان پیربکران ۵ نرگان سهروفیروزان پیربکران ۶ طاد سهروفیروزان پیربکران ۷ گلگون سهروفیروزان پیربکران ۸ ونهر سهروفیروزان پیربکران ۹ سهروفیروزان سهروفیروزان …

The post اینترنت فلاورجان appeared first on یاس فنون.

]]>
اینترنت یاس فنون فلاورجان

ارایه اینترنت در سراسر شهرستان فلاورجان

 

 

ردیف نام روستا نام دهستان نام بخش
۱ اردال سهروفیروزان پیربکران
۲ چم رود سهروفیروزان پیربکران
۳ فیلرگان سهروفیروزان پیربکران
۴ بجگرد سهروفیروزان پیربکران
۵ نرگان سهروفیروزان پیربکران
۶ طاد سهروفیروزان پیربکران
۷ گلگون سهروفیروزان پیربکران
۸ ونهر سهروفیروزان پیربکران
۹ سهروفیروزان سهروفیروزان پیربکران
۱۰ فیلور گان سهروفیروزان پیربکران
۱۱ رارا گرکن شمالی پیربکران
۱۲ پلارتگان گرکن شمالی پیربکران
۱۳ دارگان گرکن شمالی پیربکران
۱۴ کلیسان گرکن شمالی پیربکران
۱۵ دارافشان گرکن شمالی پیربکران
۱۶ سمسان گرکن شمالی پیربکران
۱۷ نودرامد گرکن شمالی پیربکران
۱۸ تمندگان گرکن شمالی پیربکران
۱۹ صادق اباد گرکن شمالی پیربکران
۲۰ مهرگان گرکن شمالی پیربکران
۲۱ خوانسارک گرکن شمالی پیربکران
۲۲ علی شاهدان گرکن شمالی پیربکران
۲۳ قلعه سرخ گرکن شمالی پیربکران
۲۴ دستنا گرکن شمالی پیربکران
۲۵ سیاه افشار گرکن شمالی پیربکران
۲۶ علیشاهدان گرکن شمالی پیربکران
۲۷ دستناء گرکن شمالی پیربکران
۲۸ پلارت گرکن شمالی پیربکران
۲۹ نودر آمد گرکن شمالی پیربکران
۳۰ حسین اباد ابریشم مرکزی
۳۱ کرسگان ابریشم مرکزی
۳۲ جولرستان ابریشم مرکزی
۳۳ موسیان ابریشم مرکزی
۳۴ حسین آباد ابریشم مرکزی
۳۵ ریاخون زازران مرکزی
۳۶ هویه زازران مرکزی
۳۷ جلال ابادماربین زازران مرکزی
۳۸ زازران زازران مرکزی
۳۹ کافشان زازران مرکزی
۴۰ جوجیل زازران مرکزی
۴۱ دشتچی زازران مرکزی
۴۲ ریا خون زازران مرکزی
۴۳ شرودان گلستان مرکزی
۴۴ قلعه امیر گلستان مرکزی
۴۵ کروج گلستان مرکزی
۴۶ خیراباد گلستان مرکزی
۴۷ دشتلو گلستان مرکزی
۴۸ اسفهران گلستان مرکزی
۴۹ بندارت گلستان مرکزی
۵۰ دارافشان گلستان مرکزی
۵۱ کارویه گلستان مرکزی
۵۲ کروچ گلستان مرکزی
۵۳ قلعه میر گلستان مرکزی
۵۴ خیر آباه گلستان مرکزی
۵۵ دار افشان گلستان مرکزی
۵۶ زفره اشترجان مرکزی
۵۷ لارگان اشترجان مرکزی
۵۸ حاجی اباد اشترجان مرکزی
۵۹ درچه عابد اشترجان مرکزی
۶۰ لارگیچی اشترجان مرکزی
۶۱ مهرنجان ارامنه اشترجان مرکزی
۶۲ مهرنجان اتراک اشترجان مرکزی
۶۳ جیلاب اشترجان مرکزی
۶۴ محمدیه اشترجان مرکزی
۶۵ کاویان اشترجان مرکزی
۶۶ بوستان اشترجان مرکزی

 

 

بخش پیربکران

 

شهرها: پیربکران و بهاران‌شهر.

 

بخش مرکزی شهرستان فلاورجان

دهستان ابریشم

دهستان بوستان (لارگان)

دهستان اشترجان

شهرها:زازران، فلاورجان، قهدریجان، کلیشاد و سودرجان، ایمانشهر و ابریشم.

 

The post اینترنت فلاورجان appeared first on یاس فنون.

]]>
http://yasfonoon.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86/feed/ 0
خدمات ارایه اینترنت به مسکن مهر فولادشهر http://yasfonoon.ir/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%87%d8%b1/ http://yasfonoon.ir/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%87%d8%b1/#respond Tue, 27 Mar 2018 12:34:57 +0000 http://yasfonoon.ir/?p=137 مسکن مهر فولاد شهر با بیش از ۴۰۰۰۰۰ نتفر جمعیت میاز فراوان به خدمات بهینه در زمینه ارایه اینترنت پر سرعت دارد  wirless internet در همین راستا شرکت یاس فنون سپاهان  اقدام به ارایه اینترنت پرسرعت نموده است     طرح ها و تعرفه های مقرون به صرفه برای اینترنت پر سرعت یاس فنون

The post خدمات ارایه اینترنت به مسکن مهر فولادشهر appeared first on یاس فنون.

]]>
مسکن مهر فولاد شهر با بیش از ۴۰۰۰۰۰ نتفر جمعیت میاز فراوان به
خدمات بهینه در زمینه ارایه اینترنت پر سرعت دارد 

wirless internet

در همین راستا شرکت یاس فنون سپاهان  اقدام به ارایه اینترنت پرسرعت نموده است 

 

 طرح ها و تعرفه های مقرون به صرفه برای اینترنت پر سرعت یاس فنون

مسکن مهر فولادشهر
مسکن مهر فولادشهر

The post خدمات ارایه اینترنت به مسکن مهر فولادشهر appeared first on یاس فنون.

]]>
http://yasfonoon.ir/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%87%d8%b1/feed/ 0
خدمات یاس فنون سپاهان http://yasfonoon.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86/ http://yasfonoon.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86/#respond Thu, 22 Mar 2018 05:41:08 +0000 http://yasfonoon.ir/?p=94 خدماتت اکتیو

The post خدمات یاس فنون سپاهان appeared first on یاس فنون.

]]>
خدماتت اکتیو

The post خدمات یاس فنون سپاهان appeared first on یاس فنون.

]]>
http://yasfonoon.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86/feed/ 0