خانه / بایگانی برچسب: بخش پیربکران شهرها: پیربکران و بهاران‌شهر. بخش مرکزی شهرستان فلاورجان دهستان ابریشم دهستان بوستان (لارگان) دهستان اشترجان شهرها:زازران، فلاورجان، قهدریجان، کلیشاد و سودرجان، ایمانشهر و ابریشم.

بایگانی برچسب: بخش پیربکران شهرها: پیربکران و بهاران‌شهر. بخش مرکزی شهرستان فلاورجان دهستان ابریشم دهستان بوستان (لارگان) دهستان اشترجان شهرها:زازران، فلاورجان، قهدریجان، کلیشاد و سودرجان، ایمانشهر و ابریشم.

اینترنت فلاورجان

اینترنت یاس فنون فلاورجان ارایه اینترنت در سراسر شهرستان فلاورجان     ردیف نام روستا نام دهستان نام بخش ۱ اردال سهروفیروزان پیربکران ۲ چم رود سهروفیروزان پیربکران ۳ فیلرگان سهروفیروزان پیربکران ۴ بجگرد سهروفیروزان پیربکران ۵ نرگان سهروفیروزان پیربکران ۶ طاد سهروفیروزان پیربکران ۷ گلگون سهروفیروزان پیربکران ۸ ونهر …

ادامه نوشته »