افزایش رتبه یک سایت در گوگل از موضوعات مهم برای درآمد زایی در فضای کسب و کار اینترنتی میباشد. داشتن سئوی مناسب یکی از پارامترهای مهم تجارت الکترونیک میباشد .